Om vår historia

Om Smålandsposten och Gota Media

Smålandsposten

Smålandsposten grundades 1866 av F.J. Munther och Carl Lundgren. De båda lärarna skrev i sin första ledare att det i Kronobergs län borde finnas plats för 5–6 tidningar och att Smålandspostens redaktion därför hoppades nå viss framgång. Drygt 150 år senare kan vi nog med fog slå fast att deras förhoppningar slog in.

Jag föreläser gärna om Smålandsposten runt om i länet. En sak jag återkommer till är det där första numret, förstasidan hänger på väggen i mitt arbetsrum på redaktionen. Jag går gärna ner i vårt arkiv och bläddrar i de allra äldsta läggen – ytterst försiktigt, annars går de sönder. Varje gång slås jag av hur grundstommen liknar den vi har idag. Åsikter. Lokala nyheter. Sverigenyheter. En utblick mot världen. På sista sidan en kulturartikel. Annonser. Vi har mer bilder i dag. Vi har färg. Vi har en helt annan, mer tilltalande, form. Men ändå. Hantverket att göra tidning är ännu det samma. Alldeles bortsett från att i dag är vår tidning inte bara en tidning. Våra nyheter går att läsa på många olika sätt. På papper och på dator och i telefonen. Via en app eller en hemsida. Det hade herrarna Munther och Lundgren aldrig kunnat drömma om.

Under åren har Smålandsposten påverkat hundratusentals Kronobergare. Vi gör det än i dag. De första åren bytte vi ägare några gånger men numera är tidningen stiftelse-ägd. Genom Gota Media AB ägs vi av Stiftelsen Barometern och Thore G. Wärenstams stiftelse, den senare verksam i Borås. Våra stiftelser har som långsiktigt mål att tidningarna ska fortsätta ges ut och vi brukar säga att vi inte ger ut tidningar för att tjäna pengar – vi tjänar pengar för att kunna fortsätta ge ut tidningar.

I dag jobbar ungefär 50 journalister på Smålandsposten, 40 av dessa i tidningshuset på Linnégatan i Växjö, de övriga på någon av våra lokalredaktioner i Alvesta, Lessebo, Åseda, Tingsryd eller Älmhult. Till det kommer annonssäljare, annonsproducenter, vaktmästare… I huset sitter också vår växel och all koncernens kundcenter och telefonförsäljning. Totalt är vi fler än 100 personer.

Mediebranschen är i en brytningstid, pappret minskar långsamt sin betydelse och de digitala kanalerna tar över. Alla har vi fått anpassa oss till den nya tiden. I dag är inte papperstidningen vårt enda fokus – all redaktionell produktion syftar till att det ska publiceras digitalt först. Färre önskar läsa oss på papper, allt fler läser oss digitalt.

Men Smålandsposten är en stark produkt på en växande marknad, med kompetent personal och långsiktiga ägare. Vi ska fortsätta göra skillnad i Kronobergs län. Jag hyser därför viss förhoppning om fortsatt framgång.

Kristina Bingström
Chefredaktör & ansvarig utgivare

Gota Media

Smålandsposten ingår i Gota Media – en koncern vars varumärken täcker mediemarknaden i drygt 40 kommuner i västra och sydöstra Sverige.

Gota Media tar avstamp i sin publicistiska värdegrund och i uppdraget från ägarna att spela en betydelsefull roll för att hålla demokratin levande och aktiv. Metoden är klassisk journalistik; nyhetsförmedling, opinionsbildning, information, granskning och folkbildning. Med stark lokal närvaro och nära relationer med läsare, kunder och andra aktörer erbjuder koncernens varumärken effektiv och relevant marknadskommunikation för näringsliv och handel.

Koncernen ägs av två stiftelser som betonar långsiktighet i ägandet och behovet av fria pressröster.

Läs mer om Gota Media